Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšeno
OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE pro nové volby do Zastupitelstva MČ Brno-Jehnice konané 9.12.2023 09.11.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích 06.11.2023
Oznámení o době a místě konání nových voleb do zastupitelstva městské části Brno-Jehnice 02.11.2023
Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB 02.11.2023
EON - upozornění vlastníkům 02.11.2023
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany 19.10.2023
Vítání občánků - PŘIHLÁŠKA (pdf) 09.10.2023
Blokové čištění ul. Blanenská dne 17.10.2023.Pozor zákaz stání !!! 06.10.2023
Stanovení počtu členů volební komise MČ Brno-Jehnice 05.10.2023
Informace o volebním okrsku MČ Brno-Jehnice 05.10.2023
Záměr uzavřít dodatek č.6 k nájemní smlouvě - CETIN a.s 27.09.2023
Nové volby do zastupitelstva MČ Brno-Jehnice dne 9.12.2023 13.09.2023
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice 04.09.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Jehnice na období 2025-2029 31.08.2023
Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městské části Brno-Jehnice na den 9. prosince 2023 27.08.2023
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 12.07.2023
Zásady pro poskytování neinvestičních příspěvků z rozpočtu městské části Brno-Jehnice 23.06.2023
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice 12.06.2023
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 11.05.2023
Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - výkres 11.05.2023
Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice 19.04.2023
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice 22.02.2023
Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice 09.12.2022
INFORMAČNÍ POVINNOST - GDPR 25.05.2018
Rozpočtové opatření č.4/2023 04.09.2023
Rozpočtové opatření č.3/2023 21.06.2023
Rozpočtové opatření č.2/2023 21.06.2023
Rozpočtové opatření č.1/2023 21.06.2023
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 30.05.2023
Příloha 1. Výkaz FIN 2-12 2022 30.05.2023
Příloha 2. Rozvaha 2022 30.05.2023
Příloha 3. Výkaz zisku 2022 30.05.2023
Příloha 4. Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022 30.05.2023
Příloha 5. Cash flow 2022 30.05.2023
Příloha 6. PŘÍLOHA - 2022 30.05.2023
Příloha 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jehnic 2022 30.05.2023
Schválený rozpočet MČ Brno-Jehnice na rok 2023 23.12.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ Blanenská 1, MČ Brno-Jehnice na rok 2023 23.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 23.12.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 29.11.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 29.11.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 13.09.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 ZŠ a MŠ Blanenská 1 Brno - Jehnice 08.12.2021 10.01.2025