4. ledna 2024

Návrh na neplatnost voleb ze dne 9.12.2023

Na Krajský soud v Brně byly podány dvě stížnosti na průběh nových komunálních voleb ze dne 9.12.2023 s návrhem na jejich neplatnost. Obě stížnosti podali kandidáti za volební uskupení Klidné Jehnice.

V prvním návrhu si kandidát za Klidné Jehnice stěžuje na porušování zásad Jehnických listů před volbami a proto požaduje prohlásit tyto volby za neplatné

Ve druhém návrhu si další kandidát za Klidné Jehnice stěžuje na práci volební komise a zpochybňuje správnost sčítání hlasů. Kandidát žádá přepočítání hlasovacích lístků .

Vzhledem k těmto skutečnostem může být ustavující zastupitelstvo svoláno až po rozhodnutí soudu a nabytí právní moci rozsudku.

Starosta