Sběrné středisko - Eko dvůr (na ulici Plástky)

Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí

zavřeno

Úterý

12:30–18:00

Středa

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

12:30–18:00

Sobota

9.00–13:00

Neděle

zavřen

 

Seznam odebíraného odpadu:

- Papír a lepenka
- Plasty (PET lahve, polystyren)
- Nápojové kartony (např. tetrapack)
- Hliníkové obaly (plechovky, víčka a obaly od pochutin)
- Sklo (čiré, barevné, objemné)
- Textil čistý (oděvy, bytový textil)
- Textil znečištěný nebezpečnými látkami (čistící tkaniny a ochranné oděvy)
- Kovy
- Biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností
- Rostlinné oleje z domácností – (odevzdávat v uzavřené nádobě)
- Objemný odpad (např. nábytek, podlahové krytiny, textilní výrobky, matrace, dřevo)
- Zářivky a úsporky
- Autobaterie, monočlánky, akumulátory
- Vysloužilé elektrospotřebiče (např. TV, PC, DVD a video, chlazení, myčky, sušičky, pračky, el. sporáky, -drobné domácí spotřebiče z kuchyně, dílny, zahrady, atd.)
- Nebezpečné odpady (např. barvy, oleje, kyseliny, zásady, rozpouštědla, pesticidy)
- BYTOVÁ JÁDRA, AZBEST, ETERNIT, SÁDROKARTON lze za poplatek odevzdat na sběrném dvoře ASTV, - Líšeňská 35
- Pneumatiky – zpoplatněno: 30 Kč/ks bez disku, 55 Kč/ks s diskem
- Stavební suť bez příměsí (cihly, beton, keramika) – zpoplatněno: 1,20 Kč/kg suti