14. listopadu 2023

Přechodná úprava provozu, uzavírka a vedení objízdné trasy v rámci realizace stavby III/37918 BRNO, UL. BLANENSKÁ.

Přechodná úprava provozu, uzavírka a vedení objízdné trasy v rámci realizace stavby

III/37918 BRNO, UL. BLANENSKÁ.

 

Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky silnice III/37918 včetně sanace okrajů vozovky ve vytypovaných úsecích v převažující délce v extravilánu (začátek stavby je za křižovatkou se silnicí III/37917
– Lelekovice, Vranov) a ve velmi krátkém úseku v intravilánu města Brna (MČ Jehnice) v provozním staničení 3,331 km – 5,292 v délce 1 961 m.

Rekonstrukce povrchu vozovky silnice III/37918 bude probíhat za úplné uzavírky provozu.

Objízdná trasa: vedena z městské části Jehnice města Brna (začátek úseku výluky) po III/37918 ulicí Blanenskou a Tumaňanovou a Jandáskovou na křižovatku se silnicí III/6401 (ulice Maříkova) a následně po této silnici III/6401 po ulici Maříkova, následně po Řečkovické a Černohorské na konec města a dál do obce Česká na křižovatku se silnicí III/37917. Zde objízdná trasa odbočí na silnici III/37917 a dál vede po této komunikaci přes obec Lelekovice směrem na Vranov až ke křižovatce/napojení silnice III/37918, kde se nachází konec trasy výluky. Dál pokračuje doprava na Vranov po stávající silnici III/37917. Tato výluková trasa bude sloužit oboustranně tzn. pro směr od Vranova nebo Lelekovic na Jehnice (Brno) nebo pro směr Jehnice (Brno) na Lelekovice či Vranov.

 

Mgr. Stanislav Dráb

starosta