6. října 2023

Vítání občánků - PŘIHLÁŠKA

Vážení občané.

Městská část Brno - Jehnice připravuje slavnostní vítání občánků pro děti s trvalým pobytem v Jehnicích, a to na základě vyplněné a podepsané přihlášky. Vítání občánků je pro děti ve věku do 3 let . Přihlášku na vítání občánků si můžete stáhnout na webových stránkách MČ. Vyplněnou pak můžete předat osobně na radnici nebo zaslat emailem tajemnik@brno-jehnice.cz

Vítání nových občánků proběhne během listopadu 2023 v komunitním centru
V časovém předstihu budou rozeslány rodičům přihlášených dětí pozvánky s uvedením data a hodiny, kdy se akce koná. Na slavnostním vítání je možnost pořizování vlastních fotografií a videí

Mgr. Stanislav Dráb

Starosta

Soubory ke stažení