30. ledna 2024

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace oznamuje, že se v budově Základní školy na Blanenské 1, uskuteční zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025.
Zápis se bude konat ve středu 3. dubna 2024 v době od 13.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 4. dubna 2024 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. 

Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a OP rodičů. V případě odkladu školní docházky, doloží zákonný zástupce společně se žádostí, v den zápisu, dvě doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Co naše škola nabízí:
•    jsme škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání
•    škola se nachází v příjemné klidné okrajové části Brna
•    pečujeme o nadané a mimořádně talentované žáky od prvního ročníku
•    v rámci kroužků vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku 
•    podle počtu přihlášených dětí plánujeme otevřít dvě první třídy s počtem 25 žáků ve třídě
•    v případě zájmu je možná návštěva v současné 1. třídě / info.na tel.č. 724 310 276/

V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené. Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.

Služby
•    provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.30 h)
•    jídelna v budově školy 
•    velký výběr zájmových kroužků přímo ve škole
•    v rámci spolupráce s Vysokoškolským sportovním klubem Univerzita Brno, probíhají na škole atletické přípravky
•    kroužek hudební výchovy – odloučené pracoviště ZUŠ V. Kaprálové, Palackého třída
•    kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli, po předchozí domluvě kdykoliv.
•    K zápisu je nutná registrace na stránkách zapisdozs.brno.cz

Soubory ke stažení